Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VŠEOBECNÉ
- Vo všetkých ponukách v ktorých sú ponuky na vytvorenie .DBF súborov z údajov programov INSYPO je doplnená aj možnosť vytvorenia tzv .csv súborov (tieto súbory je možné otvoriť napr. v programoch EXCEL)

UČTO
-DPH- od 1.7.2023 - upravený XML súbor KvDPH.xml pre KONTROLNÝ VÝKAZ DPH, prvýkrát sa uplatní najskôr pri podaní za mesiac 07/2023 v auguste 2023 (upravené aj vyvolanie eDane/Java a eDane/Win), pre automatické spracovanie súboru KvDPH.xml od mesiaca 07/2023 je potrebné mať nainštalovanú poslednú verziu programov INSYPO
- v jednoduchom účtovnictve je doplnená možnosť vytvorenia DBF resp. CSV súboru pre Finančnú správu (PenDenD.DBF(CSV)) z prehľadu Peňažný denník-stĺpce vedľa seba

MZDY
- do prehľadov MZDOVÉHO LISTU je podľa parametra pri výpise možné vypisovať aj voľný text zo súboru zamestnancov pre príslušného zamestnanca
- Do súboru zamestnancov doplnený nový údaj: Stupeň náročnosti práce [0-6]
- Pri 3.pilieri nie je vymazané číslo DDS poisťovne pri novom vytvorení výkazu a XML súboru

FAKTÚRY
- Pri zázname položiek faktúr z číselníka položiek faktúr, ak cena je nulová, tak kurzor zastaví na cene
- Upravené texty formy úhrady v cudzojazyčných faktúrach