Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Do prehľadu odvodov za konkrétny mesiac bol doplnený nový prehľad:
4 -ÚĽAVA do Sociálnej poisťovne od 1.8.2023 do 31.1.2024 podľa ustanovenia par.293fzh Zákona o sociálnom poistení č.461 Z.z.
Prehľad obsahuje odvodovú úľavu pre vybraných zamestnávateľov-potravinárov do Sociálnej poisťovne.
Podrobné pokyny k presnému postupu uplatňovania a registrácie odvodovej úľavy sú k dispozícii na stránke
Sociálnej poisťovne.
V prípade uplatnenia odvodovej Úľavy sa mesačné výkazy z miezd do Sociálnej poisťovne podávajú nezmenené,
len v novo pridanom prehľade je možné zobraziť celkovú výšku odvodovej úľavy za príslušný mesiac.
V prípade, že na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne využívate časť programu PLATOBNÉ PRÍKAZY, je potrebné
po vytvorení platobného príkazu z miezd za príslušný mesiac upraviť sumu odvodu pre socíálnu poisťovňu tak,
že od sumy odvodu pre soc. poisťovňu po vytvorení príkazu ODPOĆÍTAŤ výšku ÚĽAVY ,ktorá sa zobrazuje v novom
prehľade Úľava do SP pre potravinárov.

SALDO
- P: Pri opakovaní pohlad. a záväzkov, pri ďalšom opakovaní, dátum ponúka ten istý ako pri predchádzajúcom doklade (doteraz vždy ponúkal aktuálny dátum)