Skočiť na hlavný obsah

Uvedené ceny platia len pre užívateľov, ktorí vlastnia príslušnú licenciu programu. V prípade rozšírenia licencie pre väčší počet užívateľov je potrebné doplatiť aj poplatok za rozšírenie licencie !

CENY pre prechod z verzie 2022 na verziu 2023
INSYPOJ     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA    
1 užívateľ       55 €     110 €   
do 5 užívateľov    90 €     145 €   
do 10 užívateľov   100 €     165 €   
nad 10 užívateľov   110 €     180 €   

INSYPOP     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ      110 €     220 €   
do 5 užívateľov    180 €     290 €   
do 10 užívateľov   200 €     330 €   
nad 10 užívateľov   220 €     360 €   
 
CENY pre prechod z verzie 2021 a nižšej na verziu 2023
 je cena pre prechod z verzie 2022 na verziu 2023 x 1.5 
 
Príplatok za sieťovú verziu: INSYPOJ – 45 € 
               INSYPOP – 90 € 

Ceny sú bez DPH.