Skočiť na hlavný obsah

Uvedené ceny platia len pre užívateľov, ktorí vlastnia príslušnú licenciu programu. V prípade rozšírenia licencie pre väčší počet užívateľov je potrebné doplatiť aj poplatok za rozšírenie licencie !

CENY pre prechod z verzie 2021 na verziu 2022
INSYPOJ     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA    
1 užívateľ       50 €     100 €   
do 5 užívateľov    80 €     130 €   
do 10 užívateľov    90 €     150 €   
nad 10 užívateľov   100 €     160 €   

INSYPOP     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ      100 €     200 €   
do 5 užívateľov    160 €     260 €   
do 10 užívateľov   180 €     300 €   
nad 10 užívateľov   200 €     320 €   
 
CENY pre prechod z verzie 2020 a nižšej na verziu 2022
INSYPOJ     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ       70 €     140 €   
do 5 užívateľov    105 €     185 €   
do 10 užívateľov   120 €     200 €   
nad 10 užívateľov   140 €     220 €   

INSYPOP     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ      140 €     280 €   
do 5 užívateľov    210 €     330 €   
do 10 užívateľov   250 €     380 €   
nad 10 užívateľov   280 €     410 €   

 
Príplatok za sieťovú verziu: INSYPOJ – 40 € 
               INSYPOP – 80 € 

Ceny sú bez DPH.