Skočiť na hlavný obsah

Uvedené ceny platia len pre užívateľov, ktorí vlastnia príslušnú licenciu programu. V prípade rozšírenia licencie pre väčší počet užívateľov je potrebné doplatiť aj poplatok za rozšírenie licencie !

CENY pre prechod z verzie 2020 na verziu 2021
INSYPOJ     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA    
1 užívateľ       48 €     96 €   
do 5 užívateľov    74 €     120 €   
do 10 užívateľov    85 €     136 €   
nad 10 užívateľov   96 €     148 €   

INSYPOP     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ       96 €     192 €   
do 5 užívateľov    148 €     242 €   
do 10 užívateľov   167 €     270 €   
nad 10 užívateľov   192 €     290 €   
 
CENY pre prechod z verzie 2019 a nižšej na verziu 2021
INSYPOJ     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ       66 €     132 €   
do 5 užívateľov    96 €     170 €   
do 10 užívateľov   115 €     188 €   
nad 10 užívateľov   132 €     205 €   

INSYPOP     MALÁ FIRMA  VELKÁ FIRMA   
1 užívateľ      132 €     264 €   
do 5 užívateľov    192 €     300 €   
do 10 užívateľov   225 €     342 €   
nad 10 užívateľov   264 €     385 €   

 
Príplatok za sieťovú verziu: INSYPOJ – 38 € 
               INSYPOP – 76 € 

Ceny sú bez DPH.