Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Registračný list zamestnanca pre Sociálnu poistovňu:
Do registračného listu zamestnaca (RL.XML) sa pri prihláške NEZAPISUJE IčPV, aj keď je zapisané u zamestnanca,
okrem nasledujúcich výnimiek:
Pre registračný list typu PRIHLÁŠKA nie je možné vyplniť IČPV okrem typu zamestnanca:
11.DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem,
12.DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem,
15.Zamestnanec – odvodová úľava len na DP,
16.Zamestnanec – odvodová úľava len na NP, DP, PvN,
19.DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem,
20.DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem,
21.DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem,
22.DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

- Doplnená možnosť odoslania výplatných listín na osobnú internetovú stránku zamestnanca
Využitie tejto ponuky je viazané na objednanie tejto časti (rozšírenie licencie programu)
Demo verziu tejto časti je možné pozrieť na www.insypo.sk v záložke OSOBNÁ STRÁNKA (pripadne priamo na
www.femes.sk/femes/mzdy) na stránke Výplatné listiny zadať užívateľa: 9999999999 a heslo: demo

HIM
- Opravený odpisový plán pre skupinu 0