Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
Výkaz pre zdrav.poistovňu - podľa získaých informácií k dnešnému dňu je vytvorenie TXT resp. XML súboru pre poisťovne upravené nasledovne:
- ak pracovnik neobdržal podporu KurzArbeit - položka je prázdna (VšZP podĺa aktuálneho stavu kontrol na internete , vyžaduje v novej položke číslo 15 v riadku zamestnanca TXT súboru prázne pole,nemože tam byť hodnota 0.00)
- ak pracovník obdržal podporu KurzArbeit , vtedy sa tam uvedie rozdiel celkového príjmu a podpory KurzArbeit
(v ponuke Elektronické vytvorenie výkazu je ponuka 1-vytvorenie XML súboru a ponuka 2 vytvorenie TXT súboru)
Personalistika
- upravený formulár MzDoDoch.pdf - Odvodová úľava-dochodcovia pre Sociálnu poisťovňu

EVIDOP
- Daňové priznanie mot.vozidiel - úprava pre motocykle - pre motocykle je potrebné namiesto KATEGÓRIE L uvádzať povinne jednu z kategórií L1e až L7e

BYTSPOL
V ponuke VSTUPY -> 4-Mesačné platby 5-Prečíslovanie vlastníkov v platbách sa pri prečíslovaní zohľadňuje aj číslo bytu (pre prípad,že určitý vlastník
má viacej bytov a chceme prečíslovať vlastníka len pre jeden byt)

POZNÁMKA:
K dnešnému dňu na portály Fin.spravy zaťiaľ nie je sprístupnený formulár pre ROČNÉ HLÁSENIE za rok 2021. Po zverejnení podkladov bude vytvorenie XML súboru doplnené aj do programov INSYPO.