Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa
Príloha Veľkosť
Informácia o uplatňovaní OOP v roku 2023 (46.8 KB) 46.8 KB

MZDY
- Nový registračný list RL.XML pre Sociálnu poisťovňu (od 14.12.2022 sa mení štruktúra registračného listu na webe Soc.poistovne)
- v ponuke Vstupy -> MZDY -> Súbor zamestnancov -> Personalistika:
aktualizovaný formulár Vyhlásenie o odvodovej uľave dôchodcov a pridaný nový formulár Vyhlásenie o odvodovej úľave študentov
(pre zamestnacov,u ktorých uplatnenie ODVODOVEJ ÚLAVY pokračuje aj v mesiaci január 2023 je potrebné aby podpísali tieto
formuláre ešte v decembri 2022 a následne ešte v decembri 2022 je potrebné podať registračný list na webe Sociálnej poistovne , viď popis v prílohe)