Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

PLATOBNÉ PRÍKAZY
V podvojnom učtovníctve INSYPOP - oprava pri výbere z miezd - pri viacerých poisťovniach mohlo niekedy vypísať: Nenatriedený MzdList
KONIEC ROKA
- V jednoduchom učtovníctve INSYPOJ - učtovná uzávierka pre NEZISKOVKY - upravená na eurocenty
MZDY
- Výkaz pre zdravotné poisťovne - na opise prílohy doplnený údaj Bez dopočtu ? a suma DOPOČTU a tiež v sumároch
SALDO
- Pri prehladoch vyhodená podmienka > '3112' (Pri dátume do 31.12 nezobrazovali niektoré súčty)

Poznámka:
- K dnešnému dňu naďalej nie je možné na portály Finačnej správy podať HLÁSENIE za rok 2022 (termín podania je do 30.4.2023)
- Pripomíname, že v mzdách vo vykazovaní pre zdravotné poisťovne sa povinnosť DOPOĆTU minimálnych zdravotných odvodov netýka
poistencov štátu (dochodcovia,študenti a iní poistenci za ktorých platí zdrav.poistenie štát a takisto zamestnancov,ktorí už majú hlavný pracovný pomer t.j. len tých zamestnancov,ktorí nie sú poistenci štátu a majú jediný pracovný pomer v ktorom zarobia menej ako životné minimum234,42 eur)