Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- HLÁSENIE za rok 2022 pre Fin.správu:
- doplnené vytvorenie xml súboru HlasPred.xml pre podanie na webe Finančnej správy
- doplnená možnosť podania Hlásenia za rok 2022 aj cez eDane/Win a eDane/Java
- doplnená tlač do PDF formulárov pre Hlásenie za rok 2022
- doplnená tlač prehladu Kontrolný prehlad rozpisu daň.bonusu na deti a rozpisu jednotlivo uvedených detí (kontrola na sumárny počet
uvedených detí s počtom jednotlivo rozpísaných detí)
- v prípade, že u konkrétneho zamestnaca máte v časti IV. uvedný počet detí viac ako 4 alebo v časti V. uvedený počet detí viac ako 3, pre tlač zostávajúcich detí do PDF PRÍLOHY formulára použite možnosť tlače prílohy po načítaní XML súboru na portály Finančnej správy
UPOZORNENIE:
- vzhľadom na skutočnosť, že formulár Hlásenie za rok 2022 Fin.správa uverejnila až 26.3.2023 sa zdá, že po načítaní XML súboru vytvoreného programami INSYPO sme v jednotlivých možnostiach podania prehladu (eDane/Win,eDane/Jave resp. portál Fin.správy) zistili určité nezrovnalosti, ktoré sme reklamovali u Fin.správy. Jedná sa najmä o prípady, že v prehlade vykazujete deti čerpajúce daňový
bonus a označenia mesiacov v ktorých bol daňový bonus čerpaný. Doporučujeme preto po načítaní XML súboru skontrolovať, prípadne opraviť na Fin.správe údaje týkajúce sa jednotlivých detí

PLAT.PRIKAZY
- Výber položiek zo salda - na obrazovke doplnený údaj Bez IBANu ?
(vidieť,ktorí odberatelia nemajú uvedený IBAN, ShiftF6-triedenie-doplnená možnosť zoradit položky
najprv,ktorí majú BÚ)
- Tlač príkazu - doplnená ponuka 9-Tlač kontrolného opisu príkazu podľa viacerých kritérií

SALDO
- Do knihy faktúr pri pohladávkach bol doplnený aj výpis čísla dokladu