Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VŠEOBECNÉ
- v jednoduchom učtovníctve INSYPOJ - v ÚDAJOCH O FIRME , v časti doplňujúce údaje , je možné zadať údaje PRIEZVISKO,MENO,Titulpred a Titulza FYZICKEJ OSOBY majiteľa firmy (živnosti), ak sa údaje vyplnia použijú sa
pre näplň do niektorých prehladov a výkazov pre Fin.správu

MZDY
- Na vstupoch v prehlade zaznamenaných miezd je doplnený nový prehlad: Prehľad zdravotných odvodov - v prehlade je zobrazený aj prípadný potrebný dopočet pre minimálny zdravotný odvod 32.81 eur
- POTVRDENIE o zdaniteľnej mzde pre rok 2023 upravené podľa najnovšieho formulára z portálu Finančnej správy (doplnený PDF formulár PotvZdPr3.pdf)

KONIEC ROKA
- OZNÁMENIE daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daň.priznania - aktualizovaný formulár DPOznLeh.pdf a upravený XML súbor OznamLeh.xml

BYTOS
- v časti MODELOVANÝ PREDPIS doplnená aj možnosť ZAOKRÚHLIŤ modelovaný predpis na 5 eur ARITMETICKY !
- ZAOKRÚHLENIE v modelovaných predpisoch - doplnená možnosť výberu vlastníka od-do pre ZAOKRÚHLENIE predpisu
- PREDPISY - v ponuke Predpis mesačných platieb -> 1- ... aktuálny -> 2-..prehlad predpisu -> 4-... oznam o zmene platieb,
doplnená možnosť hromadného odoslania oznámenia emailom