Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

MZDY
- Formulár RocZuct.pdf - Ročné zúčtovanie zamestnanca za rok 2023 - oprava - v riadku 01 vypisovalo pri čísle +
- Výrazy pre rodné číslo upravené pre správnosť pre roky 2024,2025...

OBECNÉ
- Drobné vylepšenia a úpravy programu