Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa

VŠEOBECNÉ
- Pri hladaní v zozname dodav-odberateľov bola doplnená možnosť pomocou ShiftF3 - online overenie IčDPH na zoznam:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
- Pri hladaní v zozname dodav-odberateľov bola doplnená možnosť pomocou ShiftF4 - online zobrazenie učtovnej závierky firiem:
https://www.registeruz.sk/cruz-public/
- Fin.správa - zmena kódovania z WIN1250 na UTF-8 pri načítaní XML súborov z Fin.spravy (Fin.správa zmenila kódovanie údajov v zoznamoch)

SALDO, PREVODNÉ PRÍKAZY
- FIO banka - úprava internetovej adresy pre API pri čítaní výpisov a pri
odosielaní platobných príkazov