Skočiť na hlavný obsah

MALÁ FIRMA:

Jednoužívateľská verzia

Jednoduché učtovníctvo

Celá (bez Zvierat)   : 200 € 
Po častiach
-Peňažný denník    : 40 €
-Saldo         : 20 €
-Sklady + DHM     : 40 €
-Mzdy         : 100 €
-Hmotný majetok    : 20 €
-Fakturácia+Objedn.  : 30 €
-Zvieratá       : 50 €
-Počítačova sekretárka : zdarma 
-Evidovanie dopravy  : zdarma 

Podvojné učtovníctvo

Celá (bez Zvierat)   : 400 €
Po častiach 
-Učtovníctvo      : 80 €
-Saldo         : 30 €
-Sklady + DHM     : 80 €
-Mzdy         : 150 €
-Hmotný majetok    : 30 €
-Fakturácia+Objedn.  : 50 €
-Zvieratá       : 70 €
-Počítačova sekretárka : zdarma 
-Evidovanie dopravy  : zdarma 

Viacužívateľská verzia

-do  5    užívateľov : cena jednoužívateľskej verzie x 1,5
-nad 5 do 10 užívateľov : cena jednoužívateľskej verzie x 1,7
-nad 10    užívateľov : cena jednoužívateľskej verzie x 2,0

VEĽKÁ FIRMA: (viac ako 30 zamestnancov,200 pol.HIM,2000 pol.sklad,2000 DHIM,2000 saldo,
2000 učt.pohyby,20000 pol.pohybu skladov)

- jednoužívateľská verzia x 2,0
- viacužívateľská verzia x 1,5

Sieťová verzia LAN

-do  5    počítačov : cena jednoužívateľskej verzie x 1,7 
-nad 5 do 10 počítačov : cena jednoužívateľskej verzie x 2,0 
-nad 10    počítačov : cena jednoužívateľskej verzie x 4,0 

Ceny sú uvedené bez DPH.