Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa
 • Informačný systém podnikateľov

  Program Informačný systém podnikateĺov (INSYPO) umožňuje viesť všetky predpísané učtovné knihy podľa zákona o učtovníctve vo dvoch variantách: -podvojné učtovníctvo; -jednoduché učtovníctvo...

  Popis
 • Bytové spoločenstvo

  Program Bytové spoločenstvo (BYTSPOL) slúži pre evidovanie a rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. Program môže fungovať samostatne, tj. len pre rozúčtovanie celkových nákladov na jednotlivé byty, alebo prepojený s účtovným programom INSYPO. V prípade že program BYTSPOL je prepojený s účtovným programom INSYPO, potom do programu BYTSPOL je možné automaticky prevziať údaje (predpisy platieb, platby, náklady, atď) z účtovného programu...

  Popis
 • Výstupy pre inštitúcie

  Automatické výstupy vo forme XML resp. PDF pre Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, banky, atď.

  Popis
slider image

04.04.2024

MZDY
- Formulár RocZuct.pdf - Ročné zúčtovanie zamestnanca za rok 2023 - oprava - v riadku 01 vypisovalo pri čísle +
- Výrazy pre rodné číslo upravené pre správnosť pre roky 2024,2025...

OBECNÉ
- Drobné vylepšenia a úpravy programu

28.02.2024

KONIEC ROKA
- v Daňovom priznaní TYP B v jednoduchom účtovníctve INSYPOJ bol opravený výpočet nároku na daňový bonus detí (riadok 117) podľa rodných čísiel detí a výšky základu dane

19.02.2024

MZDY
- ROČNÉ VYUČTOVANIE zamestnancov za rok 2023, DAŇOVÉ PRIZNANIE TYP A a ROČNÉ HLÁSENIE za rok 2023 - pri nápočte do zdravotného odvodu zamestnanca a taktiež celkového odvodu zamestnanca sa zohľadňuje (napočítava) aj druh mzdy MINIMÁLNY ZDRAVOTNÝ DOPOČET
- MESAČNÝ PREHLAD z miezd pre Finančnú správu pre rok 2024 - oprava v podvojnom učtovníctve sa pri tlači do PDF formulára tlačila hodnota riadku 02 do riadku 01a

06.02.2024

MZDY
- doplnené vytvorenie xml súboru HLASPRED.xml pre podanie Hlásenia za rok 2023 na portáli Finančnej správy (aj pre eDane/Java)
- doplnená tlač Hlásenia za rok 2023 do PDF formulárov (Tlač Hlásenia za rok 2023 je možné uskutočniť aj načítaním XML súboru
a následnou tlačou na FS)
Upozornenie:
Po nainštalovaní programu je potrebné v prípade potreby opätovne spustiť: Vytvorenie hlásenia za rok 2023

17.01.2024

KONIEC ROKA (J)
- Daň.priznanie TYP B - doplnená tlač do PDF formulára (DPFOB23.pdf) a vytvorenie XML súboru DPFO.xml pre podanie priznania za rok 2023
- Daň.priznanie TYP B - úprava ohraničenia max.hodnoty daň.bonusu na zaplatené úroky na max. hodnotu 1800 eur/rok(150 eur/mes)

03.10.2023

MZDY
- Do prehľadu odvodov za konkrétny mesiac bol doplnený nový prehľad:
4 -ÚĽAVA do Sociálnej poisťovne od 1.8.2023 do 31.1.2024 podľa ustanovenia par.293fzh Zákona o sociálnom poistení č.461 Z.z.
Prehľad obsahuje odvodovú úľavu pre vybraných zamestnávateľov-potravinárov do Sociálnej poisťovne.
Podrobné pokyny k presnému postupu uplatňovania a registrácie odvodovej úľavy sú k dispozícii na stránke
Sociálnej poisťovne.
V prípade uplatnenia odvodovej Úľavy sa mesačné výkazy z miezd do Sociálnej poisťovne podávajú nezmenené,

28.06.2023

VŠEOBECNÉ
- Vo všetkých ponukách v ktorých sú ponuky na vytvorenie .DBF súborov z údajov programov INSYPO je doplnená aj možnosť vytvorenia tzv .csv súborov (tieto súbory je možné otvoriť napr. v programoch EXCEL)

10.05.2023

VŠEOBECNÉ
- v jednoduchom učtovníctve INSYPOJ - v ÚDAJOCH O FIRME , v časti doplňujúce údaje , je možné zadať údaje PRIEZVISKO,MENO,Titulpred a Titulza FYZICKEJ OSOBY majiteľa firmy (živnosti), ak sa údaje vyplnia použijú sa
pre näplň do niektorých prehladov a výkazov pre Fin.správu

28.03.2023

MZDY
- HLÁSENIE za rok 2022 pre Fin.správu:
- doplnené vytvorenie xml súboru HlasPred.xml pre podanie na webe Finančnej správy
- doplnená možnosť podania Hlásenia za rok 2022 aj cez eDane/Win a eDane/Java
- doplnená tlač do PDF formulárov pre Hlásenie za rok 2022
- doplnená tlač prehladu Kontrolný prehlad rozpisu daň.bonusu na deti a rozpisu jednotlivo uvedených detí (kontrola na sumárny počet
uvedených detí s počtom jednotlivo rozpísaných detí)