Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa
 • Informačný systém podnikateľov

  Program Informačný systém podnikateĺov (INSYPO) umožňuje viesť všetky predpísané učtovné knihy podľa zákona o učtovníctve vo dvoch variantách: -podvojné učtovníctvo; -jednoduché učtovníctvo...

  Popis
 • Bytové spoločenstvo

  Program Bytové spoločenstvo (BYTSPOL) slúži pre evidovanie a rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. Program môže fungovať samostatne, tj. len pre rozúčtovanie celkových nákladov na jednotlivé byty, alebo prepojený s účtovným programom INSYPO. V prípade že program BYTSPOL je prepojený s účtovným programom INSYPO, potom do programu BYTSPOL je možné automaticky prevziať údaje (predpisy platieb, platby, náklady, atď) z účtovného programu...

  Popis
 • Výstupy pre inštitúcie

  Automatické výstupy vo forme XML resp. PDF pre Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, banky, atď.

  Popis
slider image

12.09.2022

eDANE/Java
-Finančná správa aktualizovala program eDANE/Java, v súvislosti s tým bolo upravené vyvolanie programu
eDANE/Java z programov INSYPO.

25.07.2022

FAKTÚRY
- V aktualizácii odberateľov vo Faktúrach sa dá nastaviť okrem FORMY ÚHRADY aj preddefinovaný SPOSOB ZAOKRÚHLENIA faktúry (má prednosť pred globálnym nastavením zaokrúhľovania faktúry)
- REPORTS faktúra - ak je v hlavičke faktúry nastavené ZAOKRÚHLOVANIE=3 (na 5 centov), vypíše sa aj hodnota Zaokrúhlenia (ak je rôzna od 0)

27.06.2022

SKLADY
- Od 1.7.2022 podľa novely zákona o cenách dochádza pri predaji za hotovosť k ZAOKRÚHLOVANIU celkovej sumy na 5 centov. Tým sa ovplyvní len celková suma k úhrade , pre platcov DPH rozpis základu dane a DPH sa nemení. V programoch INSYPO sa pri predaji za hotovosť zo skladu (normálny aj zjednodušený predaj) sa podľa dátumu predaja ak je dátum >= 1.7.2022 sa zaokrúhli celková suma pokladničnej potvrdenky na 5 centov a na pokladničnej potvrdenke sa objaví aj hodnota ZAOKRÚHLENIE.

20.04.2022

MZDY
VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu
- úprava vytvorenia súboru VYKAZ.xml pre Sociálnu poisťovňu:
upravená hlavička v súbore XML pre prípad, že existujú zamestnanci, ktorí majú povinnosť platiť do fondu pre kurzarbeit, ale v príslušnom mesiaci
je celkový odvod za firmu do fondu kurzarbeit nulový. (napr. prípad, že zamestnanec je celý mesiac na materskej a ostatní sú zamestnaní na dohodu)

05.04.2022

MZDY
VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu
- úprava vytvorenia súboru VÝKAZ.xml pre pravidelný príjem pre Sociálnu poisťovňu.
Podľa DODATOČNÝCH INFORMÁCIÍ je v programe upravené vytvorenie XML súboru pre dochodcu a invalida (> 70% prac.neschopnosti)
zamestnaných na pravidelný pracovný pomer (takže nie na dohodu resp. nepravidelný príjem) aj napriek tomu, že tieto kategórie neplatia do
fondu zamestnanosti za firmu, je potrebné platiť 0.5% do nového fondu pre kurzarbeit.

11.02.2022

MZDY
ROČNÉ HLÁSENIE pre FS:
- doplnená tlač do PDF formulárov pre podanie Hlásenia na FS za rok 2021
- doplnené vytvorenie xml súboru HLASPRED.xml pre podanie Ročného hlásenia na FS za rok 2021
(pre www FS,eDane/Java,eDane/Win)

04.02.2022

MZDY
Výkaz pre zdrav.poistovňu - podľa získaých informácií k dnešnému dňu je vytvorenie TXT resp. XML súboru pre poisťovne upravené nasledovne:
- ak pracovnik neobdržal podporu KurzArbeit - položka je prázdna (VšZP podĺa aktuálneho stavu kontrol na internete , vyžaduje v novej položke číslo 15 v riadku zamestnanca TXT súboru prázne pole,nemože tam byť hodnota 0.00)
- ak pracovník obdržal podporu KurzArbeit , vtedy sa tam uvedie rozdiel celkového príjmu a podpory KurzArbeit

11.01.2022

DODAV/ODBERATELIA
- V ponuke Aktualizácie dodav/odberatelov - časti B-Zoznam bankových účtov platcov DPH z FS doplnená ponuka 3-Kontrola IBAN účtov platcov DPH
na zoznam , v tejto ponuke je možné zobraziť prehlad odberateľov u ktorých IBAN evidovaný v zozname odberateľov sa NENACHÁDZA v zozname
účtov platcov DPH nahlásených na FS

04.01.2022

DODAV/ODBERATELIA
- Načítanie súboru IBAN účtov platcov DPH a súboru OÚD - osobný účet pre DPH platitela na FS - na základe informácií z FS sme upravili adresu pre
načítanie uvedených zoznamov