Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa
 • Informačný systém podnikateľov

  Program Informačný systém podnikateĺov (INSYPO) umožňuje viesť všetky predpísané učtovné knihy podľa zákona o učtovníctve vo dvoch variantách: -podvojné učtovníctvo; -jednoduché učtovníctvo...

  Popis
 • Bytové spoločenstvo

  Program Bytové spoločenstvo (BYTSPOL) slúži pre evidovanie a rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. Program môže fungovať samostatne, tj. len pre rozúčtovanie celkových nákladov na jednotlivé byty, alebo prepojený s účtovným programom INSYPO. V prípade že program BYTSPOL je prepojený s účtovným programom INSYPO, potom do programu BYTSPOL je možné automaticky prevziať údaje (predpisy platieb, platby, náklady, atď) z účtovného programu...

  Popis
 • Výstupy pre inštitúcie

  Automatické výstupy vo forme XML resp. PDF pre Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, banky, atď.

  Popis
slider image

05.04.2022

MZDY
VÝKAZ pre Sociálnu poisťovňu
- úprava vytvorenia súboru VÝKAZ.xml pre pravidelný príjem pre Sociálnu poisťovňu.
Podľa DODATOČNÝCH INFORMÁCIÍ je v programe upravené vytvorenie XML súboru pre dochodcu a invalida (> 70% prac.neschopnosti)
zamestnaných na pravidelný pracovný pomer (takže nie na dohodu resp. nepravidelný príjem) aj napriek tomu, že tieto kategórie neplatia do
fondu zamestnanosti za firmu, je potrebné platiť 0.5% do nového fondu pre kurzarbeit.
Túto situáciu je v programoch INSYPO potrebné riešiť nasledovne:

11.02.2022

MZDY
ROČNÉ HLÁSENIE pre FS:
- doplnená tlač do PDF formulárov pre podanie Hlásenia na FS za rok 2021
- doplnené vytvorenie xml súboru HLASPRED.xml pre podanie Ročného hlásenia na FS za rok 2021
(pre www FS,eDane/Java,eDane/Win)

04.02.2022

MZDY
Výkaz pre zdrav.poistovňu - podľa získaých informácií k dnešnému dňu je vytvorenie TXT resp. XML súboru pre poisťovne upravené nasledovne:
- ak pracovnik neobdržal podporu KurzArbeit - položka je prázdna (VšZP podĺa aktuálneho stavu kontrol na internete , vyžaduje v novej položke číslo 15 v riadku zamestnanca TXT súboru prázne pole,nemože tam byť hodnota 0.00)
- ak pracovník obdržal podporu KurzArbeit , vtedy sa tam uvedie rozdiel celkového príjmu a podpory KurzArbeit

11.01.2022

DODAV/ODBERATELIA
- V ponuke Aktualizácie dodav/odberatelov - časti B-Zoznam bankových účtov platcov DPH z FS doplnená ponuka 3-Kontrola IBAN účtov platcov DPH
na zoznam , v tejto ponuke je možné zobraziť prehlad odberateľov u ktorých IBAN evidovaný v zozname odberateľov sa NENACHÁDZA v zozname
účtov platcov DPH nahlásených na FS

04.01.2022

DODAV/ODBERATELIA
- Načítanie súboru IBAN účtov platcov DPH a súboru OÚD - osobný účet pre DPH platitela na FS - na základe informácií z FS sme upravili adresu pre
načítanie uvedených zoznamov

16.11.2021

MZDY
- Úprava REGISTRAČNÉHO LISTU zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu (RL.xml) od 16.11.2021.
Z dovodu aplikácie novely od 1.1.2022 pre tzv. KurzArbeit bude pre pravidelný pracovný pomer povinné uvádzať v reg.liste jeden z nasledujúcich pomerov: pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, iný právny vzťah resp. zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.
Nová verzia reg.listu na webe Sociálnej poisťovne bude nasadená 16.11.2021 vo večerných hodinách, takže pokiaľ ešte dnes 16.11.2021 budete

20.09.2021

MZDY
- Rekapitulácia miezd - vybrané druhy miezd - položkový prehlad - doplnená tlač údaja MNOŽSTVO (na konci riadku)
- Pri vytvorení Trexima XML už nie je podponuka na obdobie (4.kv 2018)

FINANČNÁ SPRÁVA
- Vyvolanie programov eDane/Java a eDane/WIN z programov INSYPO je zmenené na inú adresu web stránky finančnej správy
(od 31.8.2021 Finančná správa aktualizovala programy eDane/Java a eDane/Win a zároveň zmenila web adresu pre automatické
vyvolanie programov z programov INSYPO)

22.06.2021

VŠEOBECNÉ
- Finančná správa v priebehu mesiaca 06/2021 prestala aktualizovať súbor ZOZNAM daňových subjektov k DPH v tvare s príponou
.csv , poskytuje sa už len súbor s príponou .XML (stiahnutý súbor má názov DS_DPHS.zip , a obsahuje súbor DS_DPHS.xml)
Uvedená skutočnosť je zapracovaná aj do programov INSYPO. Pred podaním výkazov DPH za mesiac 06/2021 resp. 2.kvartál 2021
je preto vhodné načítať súbor Zoznam daňových subjektov k DPH z Finančnej správy
- Pri kontrole na zoznam platcov IčDPH je doplnené hladanie aj podľa IČO firmy (nielen podľa názvu firmy)

08.06.2021

MZDY
- Registračný list zamestnanca pre Sociálnu poistovňu:
Do registračného listu zamestnaca (RL.XML) sa pri prihláške NEZAPISUJE IčPV, aj keď je zapisané u zamestnanca,
okrem nasledujúcich výnimiek:
Pre registračný list typu PRIHLÁŠKA nie je možné vyplniť IČPV okrem typu zamestnanca:
11.DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem,
12.DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem,
15.Zamestnanec – odvodová úľava len na DP,
16.Zamestnanec – odvodová úľava len na NP, DP, PvN,