Skočiť na hlavný obsah
Budovateľská 23, 92701 Šaľa
 • Informačný systém podnikateľov

  Program Informačný systém podnikateĺov (INSYPO) umožňuje viesť všetky predpísané učtovné knihy podľa zákona o učtovníctve vo dvoch variantách: -podvojné učtovníctvo; -jednoduché učtovníctvo...

  Popis
 • Bytové spoločenstvo

  Program Bytové spoločenstvo (BYTSPOL) slúži pre evidovanie a rozúčtovanie nákladov na jednotlivé byty. Program môže fungovať samostatne, tj. len pre rozúčtovanie celkových nákladov na jednotlivé byty, alebo prepojený s účtovným programom INSYPO. V prípade že program BYTSPOL je prepojený s účtovným programom INSYPO, potom do programu BYTSPOL je možné automaticky prevziať údaje (predpisy platieb, platby, náklady, atď) z účtovného programu...

  Popis
 • Výstupy pre inštitúcie

  Automatické výstupy vo forme XML resp. PDF pre Finančnú správu, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad, banky, atď.

  Popis
slider image

18.05.2021

MZDY
- Od obdobia 07/2021 sú pre daňový bonus na dieťa 3 hladiny nasledovne:
pre dieťa do 6 rokov suma 46.44 eur (2 *23.22 eur)
dieťa od 6 do 15 rokov suma 39.47 eur (1.7*23.22 eur)
dieťa nad 15 rokov suma 23.22 eur (1 *23.22 eur)

Od obdobia 01/2022 sa koeficient pre 6 až 15 rokov bude meniť na 1.85*základnej sumy DB pre rok 2022

19.04.2021

MZDY
COVID-19
- Od obdobia 02.2021 doplnený výber tržieb za ďalšie staré obdobia:
- rovnaký mesiac z roku 2020
- priemer za rok 2020
- mesiac december 2020, január 2021 a február 2021
- Doplnený vstup pohybov okrem .DBF aj z .CSV súboru
BYTSPOL
- Doplnená možnosť odosielania ROČNÉHO VYUČTOVANIA podľa vlastníkov EMAILOM pre jednotlivých vlastníkov
UČTO
- Doplnený vstup učtovných pohybov okrem .DBF aj z .CSV súboru
SKLADY
- Doplnený vstup pohybov okrem .DBF aj z .CSV súboru

09.03.2021

MZDY
- V prehlade Rekapitulácia miezd za vybrané druhy miezd pri odvodoch je doplnený príslušný vymeriavací základ (ak je nenulový)
- Pri COVID-19: Úprava prehladu pre mesiac február 2021
- Pri COVID-19: od 01/2021 sa porovnáva mesiac s rokom 2019 a nie 2020
- Pri oprave prílohy Socpoist výkazu do novej položky doťahuje IčPV

VŠEOBECNÉ
- Opravené načítanie zoznamu IčDPH z www.financnasprava.sk v podknižniciach cez ShiftF1: Zoznamy

08.02.2021

EVIDOP
- doplnené PDF formuláre pre Daň.priznanie motorových vozidiel za rok 2020
- doplnené vytvorenie XML súboru DMotVoz.xml pre FS pre podanie Dane z mot.vozidiel za rok 2020 (na FS aj v eDane/Java už je sprístupnené podanie za rok 2020)
MZDY
- v ponuke Oznámenie pre Sociálnu poisťovňu v časti Doplnenie IčPV zo súboru .csv upravené riešenie pre prípad,ak ten istý
pracovník má viac pracovných pomerov (t.j. v súbore zamestnancov je evidovaný viackrát)
SKLADY
- V prehlade Sledovanie dohodnutého odberu - úprava skladovej ceny

26.01.2021

MZDY
- Doplnený nový XML súbor pre pravidelný aj nepravidelný príjem - VÝKAZ pre Soc.poistovňu pre rok 2021 (XML súbory zatiaľ nebolo možné testovať na webe Sociálnej poisťovne, v prípade potreby bude táto časť aktualizovaná)
- V ponuke Odvody pre Sociálnu poistovňu - doplnené čítanie súboru aktuálnych identifikačných čísiel právneho vzťahu (IčPV z .CSV súboru), ktorý je možné získať po prihlásení na portál Sociálnej poisťovne v časti REGISTER
(uvedený .csv súbor umožňuje namiesto ručného doplnenia využiť automatické doplnenie IčPV zo súboru .csv)

11.01.2021

MZDY
- Oprava Registračného listu zamestnanca (RL.xml) pre Sociálnu poisťovňu - pri PRIHLÁŠKE a ZMENE sa adresa bydliska nezadáva
- Daň.priznanie TYP A za rok 2020 - doplnená tlač do PDF formulára a vytvorenie XML súboru pre FS (na FS už je sprístupnené podanie za rok 2020)
- OZNÁMENIE o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN4311v21) - aktualizované podľa FS,upravené pre podanie pre rok 2021 (zatiaľ chýba PDF formulár pre rok 2021 a vytvorenie XML súboru)

07.10.2020

MZDY
- Výkaz práce (štatistika) - doplnená možnosť dalších 5 tzv. VYLÚČENÝCH kategórií, ktoré nevstupujú do výkazu
- opravený PDF formulár PERSONALISTIKA - Vyhlásenie pre daňové účely... (MzVyhl.pdf) - nanaplnil sa údaj FIRMA zamestnávateľa
- upravená NÁPLŇ číselníka pre NÁPOČET PRIEMEROV:
Druh mzdy 05: NÁHRADY miezd - sa nenapočítava do pracovnoprávneho priemeru (priemer 2) (len pre nové založenie firmy)

21.05.2020

MZDY
- Upravené PDF formuláre pre COVID19
(Opatrenie1: CV19Vyk1.pdf a Opatrenie 3A: CV19Vy3A.pdf a 3B: CV19Vy3B.pdf pre podanie za mesiac APRÍL 2020)